Co nabízíme

Co nabízíme:

Spolupracujeme s odborníky ve svých oborech, kteří jsou ochotní své zkušenosti předávat dál a sdílet.

Díky naší škole máte možnost stínovat, sledovat a pochopit fungování předních osobností i oblastí, které vás zajímají.

Současný problém:

Mladí lidé mají problém plně se najít a zařadit do společnosti tak, aby měli pocit smyslu, přínosu a vlastního naplnění.

Být úspěšný, radostný, naplněný a přínosný pro společnost, není o množství vystudovaných škol.  K tomu najít své místo ve společnosti a stoupnout si do něj, je třeba víc než číst knihy a znát teorii.

Naše řešení:

Poznat a pochopit schopnosti a charakter lidí, kteří mě inspirují - jak se dostali tam, kde jsou, kolik dřiny je to stálo, jak mají ve svém životě rozložený čas, na co se zaměřují.

Řešením je mít možnost do oblasti svého snu vstoupit. Poznat a pochopit schopnosti a charakter lidí, kteří mě inspirují - jak se dostali tam, kde jsou, kolik dřiny je to stálo, jak mají ve svém životě rozložený čas, na co se zaměřují. Osahat si věci, které mě lákají v praxi, osobně se bavit s těmi, kteří můj sen žijí a získat tak jiným způsobem nepředatelné zkušenosti, souvislosti a pochopení šité mne osobně na míru.

“Já osobně jsem se v životě naučil nejvíc z několika málo silných momentů a všechny je definuje stejná věc - byly osobní a vždy to bylo mimo přednáškové sály.” Jan Kysela

“It's not that I'm so smart, it's just that I stay with problems longer.” Einstein

Výsledky:

Mladí lidé, kteří nezahazují své sny a místo toho je budují. Zlepšení vnímání kvality života v osobní rovině i v celospolečenské. Obnovení starodávné a nejúčinnější formy výuky - praxe a osobního kontaktu, tedy toho, co dnes chybí.

„Neučíme se pro školu, ale pro život.“  -Seneca